Paranna luontoarvoja harvennushakkuilla

Luontoarvojen turvaaminen on osa normaalia talousmetsien hoitoa. Voit säilyttää ja lisätä metsäsi monimuotoisuutta harvennushakkuissa esimerkiksi laho- ja säästöpuuston jättämisellä hakkuissa. Metsänomistajana sinä päätät, kuinka luontoarvot metsässäsi huomioidaan.

Käytännön toimenpiteitä luontoarvojen huomioimiseen:

• Säästämällä tai voimistamalla sekametsärakennetta
• Jättämällä säästöpuuryhmiä
• Säästämällä lahopuut
• Säästämällä riistatiheikköjä, jotka tarjoavat suojaa ja ravintoa eläimille erityisesti metsäkanalinnuille
• Jättämällä suojavyöhyke vesien varsille

Lisätietoa luontoarvojen huomioimisesta saat aina metsäasiantuntijaltasi.