Harvennushakkuut lisäävät hiilensidontaa

Kasvavat puut sitovat hiilidioksidia ilmakehästä ja varastoivat sen sisältämän hiilen puuaineeseen. Ajallaan tehdyillä harvennushakkuilla pidetään puusto hyvässä kasvussa ja samalla metsän hiilensidontakyky lisääntyy merkittävästi. Harvennuksen jälkeen puut järeytyvät arvokkaiksi tukeiksi joiden jatkojalosteissa hiili säilyy varastoituneena vuosikymmeniä. Oikeanlaisella lannoituksella voidaan vielä tehostaa puuston kasvua harvennusten yhteydessä.