Harvennushakkuiden hyötyjä

• Hoidat metsäomaisuuttasi parhaalla mahdollisella tavalla
• Edesautat puiden järeyskasvua ja saat nopeammin arvokasta tukkipuuta tilallesi
• Aikaistat metsästäsi saatavia hakkuutuloja
• Saat kasvupaikalle kehittymään sopivimmat puulajit
• Tuet metsäsi terveyttä ja pienennät tuhoriskiä
• Parannat metsäsi virkistysarvoja
• Saat tuloja kiertoajan keskellä